Grønland kort

Kort Grønland – Albatros Travel

Gennem portalen kan du få adgang til data, rapporter, kort og videnskabelig information om Grønlands geologi. National boringsdatabase (Jupiter). Jupiter er en …

Kort over Grønland – Greenland by Topas

Kort over Grønland

Se kort og fotos over Grønland. På kortportalen finder du kort og fotos over byer, bygder og det åbne land. Disse kan både ses og downloades.

Få et overblik over byer og bygder i Grønland.

Grønland – Vægkort – Geodatastyrelsen – Nordisk Korthandel

Grønland – Grønland – Vægkort – Geodatastyrelsen – Nordisk Korthandel

Vort Grønlandskort er et topografisk kort der viser højdekurver på indlandsisen og har farvekoder på den isfri del af landet. Kortet viser en hel del stednavne på byer og bygder, gletsjere, fjorde, administrative inddelinger samt interesse punkter som fly

Grønlandskort – Greenland Travel DK

Geologiske kort over Grønland er nu gratis tilgængelige

Alle udgivne geologiske kort over Grønland samt de geologiske tværsnit i Disko–Nuussuaq området i Vestgrønland er nu frit tilgængelige via GEUS’ Dataverse-portal.

Data og kort – GEUS

Data og kort

Kortportal – NunaGIS

Kortportal

Kortportal Udforsk og download kort og fotos over Grønland Gode kort er i dag en grundsten i et moderne samfund. Det er en forudsætning for udvikling, planlægning, byudvikling, udbygning af ny infrastruktur, råstofeftersøgning, naturforvaltning, klimatilpasning, turisme mv. Se kort og fotos over Grønland På kortportalen finder du kort og fotos over byer, bygder og det åbne land. Disse kan både ses og downloades. Kortene viser administrative inddelinger såsom landsdele, kommunegrænser og lokaliteter mm. Tryk på det blå link nedenfor til højre. Gå til GIS kortportal Forundersøgelser gennem 25 år Asiaq – Grønlands Forundersøgelser – fejrede den 28. oktober 2018 sit 25 års jubilæum for forundersøgelser i Grønland med en udstilling, flere foredrag og events i Katuaq – Kulturhuset – Nuuk. Her var det muligt at møde forskere og høre om arbejdet med kortlægning af det fysiske miljø i Grønland i forbindelse med opmålinger og registreringer. Udover at være ansvarlig for grundkortet er Asiaq ansvarlige for at indsamle og registrere data om det ikke-levende fysiske miljø i Grønland. Ved at klikke på linket nedenfor vil du kunne se en kort video som introduktion til Asiaq. Se introduktionsvideo til Asiaq Aftale om ny satellitkortlægning Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), Forsvaret og A .P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i samarbejde med Selvstyret fundet midler til satellitkortlægning af hele det isfrie landareal i Grønland. Projektet beløber sig til 60 millioner DKK og forventes afsluttet i 2022. Den nye satellitkortlægning vil give Grønland et nyt digitalt kortværk med et højt, teknisk kvalitetsniveau. Det vil derudover kunne bidrage med et solidt udviklingsmæssigt skub, da de opdaterede digitale kort vil indgå i en række aspekter af moderne samfundsaktiviteter. På billedet ses fhv. Klima-, Energi- og Forsyningsminister, Lars Christian Lilleholt trykke hånd med tidl. Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde Vittus Qujaukitsoq. Læs mere her Grundkortet stilles nu frit til rådighed Som en udløber af grunddataprogrammet er der indgået aftale mellem Asiaq og Grønlands Selvstyre, der betyder, at Asiaq nu frigiver de tekniske grundkort for alle landets byer og bygder. Asiaq er fortsat ansvarlig for ajourføring af grundkortene. I sommeren 2019  blev de fem største byer kortlagt med en fotoflyver, så grundkortet er i trit med byudviklingen. På linket neden for kan du læse mere om frigivelse af grundkortene i regi af Naalakkersuisut. Ældre flyfotos af Grønland digitaliseres Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har digitaliseret en større samling originale celluloid-flyfotos over Grønland helt tilbage fra 1930’erne og op til 1950’erne. Digitaliseringen af de gamle flyfotos skal være med til at hjælpe forskere, med at undersøge indlandsisens udvikling igennem det meste af det 20. århundrede. De originale filmruller med i alt omkring 11.000 billeder kan nu tilgås digitalt hos Kortforsyningen. Læs mere på SDFE’s hjemmeside Google Streetview i Grønland I et samarbejde mellem Asiaq og VisitGreenland er en række turistdestinationsmål blevet opmålt ved hjælp af Google Street view teknologi. En række udvalgte turistattraktioner er blevet udvalgt samt en række af de grønlandske bosteder. På billedet ses en medarbejder fra Asiaq i felten i Ilulissat. Derved er det blevet muligt at se turistmål i Grønland i 3D. Ved hjælp af denne nye teknologi kan turister virtuelt gå en tur ved et givent turistmål og på den måde blive fascineret og evt. beslutte sig for at købe en rejse til Grønland. Ved at følge nedenstående link til VisitGreenland er det muligt at læse mere om projektet og selv prøve teknologien i et udvalgt turistmål i Grønland. Effektmåling af ny kortlægning Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering (SDFE) påbegyndte i 2015 et pilotprojekt i samarbejde med Grønlands Selvstyre og med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Fo

Portal:Grønland/Kort – Wikipedia, den frie encyklopædi

Find Grønland Kort på DBA – køb og salg af nyt og brugt

Keywords: grønland kort, kort over grønland, kort grønland, grønlands kort, grønland byer kort, kort over grønland med danske navne, kort over grønland med bynavne, kort over grønlandske byer, grønland kort med byer, grønland kort dansk